Proizvodi označeni kao: e1ISTRAŽITE SVOJE GRANICE - NA CESTI I IZVAN NJE
Karakteristike i funkcionalnost flip-up kacige kombinirano sa izgledom i osjećajem "adventure" kacige.